Ontruiming

Wat kunnen we voor u doen indien uw huis, flat of etage ontruimd moet worden ?

Een aantal mogelijkheden:
• Wij zorgen voor een inventarisatie, inclusief beschrijving en foto’s, van de inboedel.
• Waardevolle stukken worden getaxeerd (inclusief rapport) en desgewenst ter veiling aangeboden.
• Emotioneel waardevolle stukken (fotoboeken, brieven, etc.) worden desgewenst bewaard.
• Voor meubilair, boeken, kleding en overige bruikbare goederen wordt voor zover mogelijk een goede bestemming gezocht.
Te denken valt aan kringloop, goede doelen, veiling.
• Het huis wordt leeg en veegschoon achtergelaten.
• Administratie wordt op orde gebracht.

Voorbeeld: Uw tante is overleden. Zij bewoonde een driekamerflat. Noch u, noch andere familieleden zijn in de gelegenheid de flat te ontruimen. Allereerst zoeken wij samen met u als opdrachtgever uit welke stukken in de familie blijven (te denken valt ook aan fotoboeken, brieven), wat getaxeerd moeten worden en wat moet worden geveild.
We inspecteren alle kasten, laden, bergingen en kijken of er geen waardevolle spullen zijn achtergelaten. Wij zorgen waar mogelijk voor een nieuwe bestemming van de overgebleven goederen. Daarna ruimen we het huis leeg en maken het schoon.
Ook kunnen we de administratie op orde brengen (opzeggen abonnementen, nutsbedrijven etc).

Alles in overleg met u !