Werkwijze en de kosten

Werkwijze

De dienstverlening van de Boedelzusters is maatwerk want iedere situatie is anders.
Wij gaan als volgt te werk :
• Eerst komen wij langs om te zien wat u wilt en wat de mogelijkheden zijn.
• Wij berekenen de hoeveelheid werk en de tijd die we nodig hebben, daarnaast maken we een zo accuraat mogelijke schatting van aanvullende kosten van diensten door derden (bijvoorbeeld verhuizers, taxateurs, huur container, stortkosten).
• Dan maken wij een vrijblijvende offerte.
• Na goedkeuring van de offerte ontvangt u een contract, onze algemene voorwaarden, een plan van aanpak en een tijdsplanning.
• En vervolgens gaan wij met veel plezier aan het werk.

Kosten

De Boedelzusters werken met een uurtarief van €39,50 inclusief BTW per persoon. In de offerte staat het aantal benodigde uren en eventuele reiskosten. Alle kosten van diensten door derden worden rechtstreeks aan u doorberekend en alle eventuele opbrengsten (veiling, verkoop) komen u ook volledig ten goede.